ภาพท้องถนนในอดีต กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหล

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลของแดนสยาม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513 ผ่านมาเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว บ้านเมืองของเราได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และเมื่อเราได้มองย้อนกลับไป มหานครแห่งประเทศไทยได้พัฒนาการขนส่งคมนาคมและสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนจนถึงทุกวันนี้

แยกประตูน้ำ ปี พ.ศ. 2520 หนึ่งในสี่แยกเขตราชเทวี ย่านการค้าประตูน้ำ เป็นย่านธุรกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร


ปี พ.ศ. 2518


 ปี พ.ศ. 2519


ปี พ.ศ. 2526


 

 ปี พ.ศ. 2531


ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ อีกหนึ่งย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2516


ปี พ.ศ. 2516


บริเวณหน้า สยามเซ็นเตอร์ ปี พ.ศ. 2527


ถนน ราชดำริ ช่วงที่กำลังสร้าง สถานีรถไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2541


โรงพยาบาลตำรวจตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ จุดศูนย์รวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญ

ขณะสร้างสถานีรถไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2540

โรงพยาบาลตำรวจ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ปี พ.ศ. 2541

โรงพยาบาลตำรวจ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ปี พ.ศ. 2542


ถนนอโศก ปี พ.ศ. 2532 บริเวณป้ายร้าน Pizza Hut ในภาพ ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์การค้า Terminal 21


เยาวราช แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ และคนไทยในกรุงเทพฯ ถนนคนเดิน ไชน่า ทาวน์ ปี พ.ศ. 2516


 

ที่มา ภาพจาก DJ Pat, helgde , TeakDoor .com Bill WASSMAN

(3158)