Yeak Laom ทะเลสาบภูเขาไฟแห่งกัมพูชา

ชายฝั่งของทะเลสาบ Yeak Laom ก่อตัวเป็นวงที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ และถึงแม้ว่าทะเลสาบจะมีเส้นรอบวงเล็กๆ แต่ก็ลึกถึง 160 ฟุต (ประมาณ 48 เมตร) รูปร่างและความลึกของมันเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ เชื่อกันว่าเมื่อ 4,000 ปีก่อน การปะทุของภูเขาไฟได้สร้างปล่องภูเขาไฟและเมื่อเวลาผ่านไปก็มีน้ำมาเติมเต็ม

ทะเลสาบเคยถูกล้อมรอบด้วยป่าทึบทุกด้าน แต่ทุกวันนี้มีเพียงชั้นป่าบางๆที่ยังเหลืออยู่ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นพื้นที่ทำไร่ไถนา ถ้าคุณเข้าชมในช่วงฤดูฝนหรือหลังฤดูฝนจะเห็นว่า น้ำในทะเลสาบใสราวกับคริสตัล และมีสีตัดกับสีเขียวสดใสของป่า นกต่างถิ่นและผีเสื้อคือภาพที่เห็นได้ทั่วไป และอาจจะเจอหมูป่าด้วย แม้ว่าทะเลสาบจะได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนในท้องถิ่น แต่การว่ายน้ำหรือเล่นน้ำนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว มีการสร้างท่าไม้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง ในปี2018 ได้มีการเริ่มกระบวนการลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียน Yeom Laom และที่ดินรอบๆ เป็นที่ดินของรัฐเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการอื่นๆ เพื่อปกป้องทะเลสาบคือ ห้ามไม่ให้ใช้ผงซักฟอก เล่นการพนัน หรือทะเลาะวิวาทในขณะที่อยู่ที่ทะเลสาบ

มีหมู่บ้านห้าแห่งตั้งอยู่รอบๆทะเลสาบ และการผสมผสานกันของทางเดินและแผ่นไม้ล้อมรอบ 1.5 ไมล์จากชายฝั่งของทะเลสาบ หรือประมาณ 2.5 กิโลเมตร ระหว่างทางมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดเล็กที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเลสาบและขายงานฝีมือ

ที่มา atlasobscura

(866)