ปราสาทสเตอร์ลิง หนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์

ประเทศสกอตแลนด์นั้นมีทัศนียภาพที่สวยงามและเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ โดยมีปราสาทเก่าแก่มากถึง 3,000 แห่ง และปราสาทแต่ละที่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามนั้นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาที่ประเทศนี้

Stirling Castle เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ที่สเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดปราสาทหนึ่งทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านสถาปัตยกรรมของสกอตแลนด์

Stirling Castle

ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิลล์ซึ่งเป็นเนินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และล้อมรอบสามด้านด้วยผาสูงชันที่ทำให้เหมาะแก่การป้องกันตน สิ่งก่อสร้างหลักส่วนใหญ่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 สิ่งก่อสร้างจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ส่วนที่ใช้ในการป้องกันด้านนอกทางด้านตัวเมืองสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18

(175)