ฮาร์บิน เมืองที่ได้รับสมญานามว่ามอสโกตะวันออก

harbin

ฮาร์บิน (Harbin) หรือภาษาจีนกลางเป็นที่รู้จักว่า ฮาเอ่อร์ปิน (哈尔滨) เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำซงหัว ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

harbin

โบสถ์เซนต์โซเฟียในเมืองฮาร์บิน

ในอดีตเคยเป็นเมืองภายใต้การควบคุมของรัสเซีย ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับรัสเซีย อิทธิพลจากวัฒนธรรมของรัสเซียเริ่มเผยแพร่เข้ามาเมื่อครั้งสร้างทางรถไฟสายจีนตะวันออกไกล และการขยายเส้นทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรียน ในครั้งนั้นฮาร์บินซึ่งเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงและได้เริ่มพัฒนาขึ้นจนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

harbin

เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี

เมืองนี้มีสมญานามว่า ‘มอสโกแห่งตะวันออก’ หรือ ‘ปารีสแห่งตะวันออก’ เนื่องจากลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในเมืองคล้ายกับในมอสโกหรือปารีส และฮาร์บินยังเป็นที่รู้จักในชื่อ ‘เมืองแห่งน้ำแข็ง’ เพราะมีฤดูหนาวที่ยาวนานและหนาวเย็นมาก รวมถึงมีเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกจัดขึ้นที่นี่เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

(251)