ด้วงสีรุ้งสีสันสดใส

Rainbowleafbeetle

ด้วงสีรุ้ง Rainbow leaf beetle หรือ Snowdon beetle (Chrysolina cerealis) เป็นแมลงปีกแข็ง ที่มีถิ่นกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศแถบยูเรเชียส่วนใหญ่ ตั้งแต่นอร์เวย์ไปจนถึงอิตาลีตอนเหนือ และจาก Ussuri เขตแดนระหว่างรัสเซียกับจีน ไปจนถึง Snowdonia ของเวลส์

แมลงปีกแข็งเหล่านี้สามารถพบได้ในป่าไม้ ทุ่งหญ้า และทุ่งหญ้าบนภูเขาสูงกว่า 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ความยาวลำตัว 5.5–10 มิลลิเมตร และเปลือกมีสีสันโดดเด่นคือมีสีเมทัลลิกแดงสลับฟ้า

Rainbow leaf beetle

ตัวเต็มวัยพบได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน ด้วงชนิดนี้อาศัยอยู่บนกิ่งไม้ที่อุดมสมบูรณ์และจะวางไข่ในช่วงเดือนมิถุนายนบนหญ้า เช่น Agrostis capillaris และ Festuca ovina นอกจากนี้ด้วงสีรุ้งยังถูกจัดให้อยู่ในสัตว์ประเภทที่ใกล้สูญพันธุ์ในสหราชอาณาจักร

(186)