Hermitage Museum พิพิธภัณฑ์ที่สะสมงานศิลปะไว้มากที่สุด

museum

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) หรืออีกชื่อคือพระราชวังฤดูหนาว คือพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก มีงานศิลปะในความครอบครองเป็นจำนวนราวสามล้านชิ้น ทำให้ได้รับการบันทึกในกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นหอศิลป์ที่มีงานสะสมมากชิ้นที่สุดในโลก

museum

งานศิลปะจำนวนมหาศาลเหล่านี้จัดแสดงอยู่ในอาคารสไตล์บาโรคสีฟ้าขาว 6 หลัง ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งในพระราชวังฤดูหนาวของราชินีแคทเธอรีน (Catherine the Great) ริมแม่น้ำ Neva ที่สร้างแล้วเสร็จในปี 1764

museum

ภายหลังตกเป็นของรัฐบาลโซเวียต และทางรัฐบาลได้นำของล้ำค่าส่วนพระองค์และภาพเขียนจากพระราขวังอื่น ๆ เช่น พระราชวังแคทเธอรีน พระราชวังอเล็กซานดริสกี้ พระราชวังสโตรกานอฟสกี้ และพระราชวังยูซูปอฟสกี้ มารวบรวมเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจแห่งนี้

ปัจจุบันบางส่วนของที่นี่ได้เปิดให้ผู้คนเข้าชม แบะด้วยขนาดที่ใหญ่มากทำให้ต้องใช้เวลามากกว่า 5 ปี ในการเที่ยวชมกว่าจะครบทุกส่วนทุกมุม

 

 

(231)