Nemrut ภูเขาแห่งเทพเจ้า

หุบเขาเทพเจ้าบนยอดเขาเนมรุต (Nemrut หรือ Nemrud) ที่ประเทศตุรกี ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาไฟมาก่อน มีความสูงประมาณ 2,134 เมตร ภูเขาลูกนี้เป็นที่ตั้งของสุสานกษัตริย์แห่งอาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในตอนนี้ คือ ซากปรักหักพังของรูปปั้นเทพเจ้าขนาดใหญ่ ทั้งเทพกรีกและเปอร์เซียจำนวนมาก เราอาจจะเห็นเป็นเศียรเทพเจ้าจำนวนมากตั้งอยู่ตามพื้น ซึ่งเป็นเรื่องของกาลเวลาที่ทำให้เศียรเทพร่วงลงมาที่พื้น

บริเวณที่ถูกสร้างขึ้นโดยรอบ สันนิษฐานว่าสร้างโดยกษัตริย์แอนทิโอคัสที่ 1 ที่เคยเข้ายึดครองรัฐเล็กๆทั่วเขตจังหวัด Adiyaman ในปัจจุบัน เพื่อรวบรวมผู้คนและดินแดนต่างๆเข้าด้วยกันเมื่อ 70 ปีก่อนคริสตกาล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1987

Nemrut

หุบเขาเทพเจ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกประกอบด้วยแถวของหินสลักเทพเจ้าขนาดใหญ่ที่สลักจากเนื้อหินของภูเขา ส่วนทางทิศเหนือไม่มีรูปสลักเหมือนอีก 2 ฝั่ง คาดว่าเป็นที่ชุมนุมในช่วงที่มีการประกอบพิธี ไม่มีร่องรอยของการสร้างสิ่งอื่นใดในเขตบริเวณนี้

ในฝั่งตะวันออกจะอยู่ในสภาพดีกว่าฝั่งตะวันตก รูปสลักหินส่วนลำตัวยังนั่งอยู่บนบัลลังค์ มีความสูง 8-10 เมตร แต่ส่วนเศียรร่วงลงมา ซึ่งได้ถูกจับเรียงตั้งขึ้นเป็นแถว โดยส่วนเศียรมีความสูง 2 เมตร รูปสลักหินทั้งหมดจากที่รวบรวมไว้ได้มี สิงโต นกอินทรี ซึ่งสัตว์ 2 ชนิดนี้มีหน้าที่คุ้มครองทุกสิ่งบนหุบเขา และยังมีรูปสลักหินกษัตริย์ Antiochos I, เทพีโคมายานา, ซุส-อารามาสต์, เทพอาร์เมเนียน, สุริยเทพอะพอลโล และเทพเฮอร์คิวลิส ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับไปเที่ยวคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

(340)