ลิงทามารินหัวปุยฝ้ายที่มีขนเหมือนผมหงอก

Cottontamarin

ลิงทามารินหัวปุยฝ้าย (Cotton-top tamarin) ชื่อวิทยาศาสตร์ Saguinus oedipus เป็นสายพันธุ์ลิงขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนทางตอนเหนือของประเทศโคลอมเบีย น้ำหนักประมาณ 500 กรัม อายุขัยประมาณ 24 ปี แต่ส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 13 ปี หากใช้ชีวิตในธรรมชาติ ลักษณะเด่นคือขนสีขาวบนหัวที่ยาวลงมาถึงไหล่

ลิงทามารินหัวปุยฝ้ายนั้นแสดงพฤติกรรมทางสังคมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างลำดับชั้นการปกครองที่ชัดเจนซึ่งจะมีเพียงคู่ที่เป็นผู้นำโดดเด่นเท่านั้นที่ผสมพันธุ์กัน โดยปกติแล้วตัวเมียจะให้กำเนิดลูกแฝดและใช้ฟีโรโมนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเมียตัวอื่นในกลุ่มผสมพันธุ์

Cotton-top tamarin

ป่าแถวที่ราบต่ำทางตะวันตกเฉียงเหนือของโคลอมเบียนั้นพบลิงทามารินหัวปุยฝ้ายเพียง 5% จากก่อนหน้านี้เนื่องจากที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลาย  ปัจจุบันสายพันธุ์ลิงทามารินหัวปุยฝ้ายนั้นถูกจัดให้อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและถือเป็นหนึ่งในลิงที่หายากที่สุด คาดว่าในธรรมชาติเหลือเพียง 6,000 ตัวเท่านั้น

(687)