นี่คือความแตกต่างของอดีตและปัจจุบัน

กาลเวลาเปลี่ยนไป อะไรๆก็เปลี่ยนไป นี่เป็นคำที่สามารถใช้ได้กับหลายๆ เรื่อง วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนไปดูว่าในอดีตนั้นการใช้ชีวิตของมนุย์เราเป็นอย่างไร และปัจจุบันโลกที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญ การใช้ชีวิตของมนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดไปชมพร้อมๆกัน

นี่คือการดวาดภาพในอดีตและปัจจุบัน ในอดีตนั้นวาดภาพบนแผ่นกระดาษ แต่ปัจจุบันนั้นแค่มีเพียงiPad หรือ Tablet เราก็สามารถวาดรูปได้โดยที่ไม่ต้องมีสีเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม © balau / reddit   © allerleirauh.kind / instagram

การถ่ายภาพแฟชั่นในอดีตและปัจจุบัน 
© dittidot / reddit   © skorpz / reddit

แฟชั่นของผู้ชายในอดีตและแฟชั่นของผู้ชายในปัจจุบัน
© myluckystars / imgur   © kellyJurfs / imgur

นี่คือภาพของคู่รักที่เดินทางไปเที่ยวทะเลในอดีต และนี่คือบรรยากาศของการไปเที่ยวทะเลของคู่รักในปัจจุบัน

© vladghat / reddit   © Lewy-G / reddit

เด็กๆเล่นนอกบ้านในอดีต และเด็กๆเล่นนอกบ้านในปัจจุบัน

© zsreport / reddit   © reviewstl / imgur

เด็กๆบนรถไฟในอดีต และเด็กๆบนรถไฟในปัจจุบัน

© irish_fellow_nyc / reddit   © jimmyevil / reddit

ที่มา brightside.me

(37026)