แมงป่องแส้ ศัตรูของแมลงสาบ

แมงป่องแส้ หรือ แมงป่องหางแส้ (whip scorpion) อยู่ในอันดับ Thelyphonida เป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับแมงป่อง ทำให้มันถูกเข้าใจผิดและถูกกำจัดทิ้ง แต่แท้จริงแล้วพวกมันแทบไม่มีอันตรายต่อมนุษย์เลย แถมยังมีอาหารโปรดเป็นแมลง โดยเฉพาะแมลงสาบและแมลงที่สร้างความรำคาญอื่นๆอีกด้วย

ลักษณะที่ทำให้มันต่างจากแมงป่องทั่วไป คือ ลำตัวจะแบ่งเป็นสองส่วนชัดเจน มีก้าม 1 คู่ และมีขา 4 คู่ แต่ขาคู่แรกสุดจะยาวเป็นพิเศษเพื่อใช้รับประสาทสัมผัส บริเวณหางเป็นเส้นยาวคล้ายกับแส้และไม่มีปล้องเข็มพิษ แต่ก็สามารถปล่อยสารเคมีที่มีกลิ่นฉุนออกมาซึ่งเป็นกรดอเซติคเป็นส่วนใหญ่ ใช้สำหรับป้องกันตัวไม่ใช้เพื่อล่าเหยื่อและยังสามารถขับไล่แมลงบางจำพวก อย่างเช่น มดหรือเห็บได้

แมงป่องแส้

แมงป่องแส้สามารถจัดจำแนกได้ตามลักษณะของหาง ซึ่งมีทั้งยาวและสั้น แพร่กระจายพันธุ์ในป่า รวมถึงในเมือง ในภูมิภาคที่มีอากาศแบบเมืองร้อนหรือกึ่งเขตร้อน ทั้งในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย จนถึงทวีปออสเตรเลีย โดยในปี ค.ศ. 2006 มีการจำแนกแมงป่องแส้ออกเป็นชนิดต่างๆได้มากกว่า 100 ชนิด ส่วนชนิดที่รู้จักและพบในประเทศไทย รวมถึงประเทศพม่าและประเทศกัมพูชามีประมาณ 30 ชนิดหรือมากกว่านั้น

(9991)