ลูพิน ดอกไม้หลากสี

ลูพิน (Lupin หรือ Lupine) เป็นพืชดอกที่อยู่ในสกุลลูพินนัส (Lupinus) ในวงศ์ถั่วที่มีด้วยกันทั้งหมดราว 200 ถึง 600 สปีชีส์ มีศูนย์กลางอยู่ในอเมริกาใต้ ทางตะวันตกของอเมริกาเหนือ บริเวณเมดิเตอร์เรเนียน และ แอฟริกา

ลูพินเป็นทั้งดอกไม้ป่าและไม้บ้าน โครงสร้างของพุ่มและดอกมีลักษณะเด่นเหมาะแก่การปลูกตกแต่งสวน สีก็มีทั้งเหลือง ชมพู แดง ม่วงน้ำเงิน ม่วงแดง และขาว ส่วนใหญ่เป็นพืชยืนต้นสูงราว 0.3 ถึง 1.5 เมตร บางชนิดก็เป็นไม้พุ่มที่สูงถึง 3 เมตร และมีอยู่สปีชีส์หนึ่งจากเม็กซิโกที่สูงถึง 8 เมตร ลำต้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร

ลูพิน

ใบมีลักษณะเด่นที่จำได้ง่าย เป็นสีเขียวออกไปทางเขียวอมเทาเล็กน้อย บางสปีชีส์ก็มีขนหนาสีเงินบนใบ ใบมีลักษณะเหมือนใบปาล์มที่แยกออกเป็น 5 ถึง 28 แฉก แต่บางสปีชีส์ก็ไม่มีแฉก เช่น ที่พบทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ทรงดอกเหมือนข้าวโพดที่เป็นดอกเหมือนดอกถั่ว กระจายออกไปรอบแกนกลางแต่ละดอกก็ยาวราว 1 ถึง 2 เซนติเมตร เมล็ดออกจากฝักแต่ละฝักก็มีหลายเมล็ด

(136)