บอร์ดเกมยุคอียิปต์โบราณ 

ปัจจุบันบอร์ดเกม หรือเกมกระดานได้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง แต่จริง ๆ แล้วเกมกระดานมีมาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยเกมที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่เคยมีการค้นพบมามีชื่อเรียกว่า เซเนท หรือ เซแนท (Senet / Senat) หรือหากแปลจากชื่อเต็มในภาษาอียิปต์โบราณ จะมีความหมายว่า เกมแห่งการเปลี่ยนผ่าน หรือ Game of passing ปรากฏขึ้นตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์แรกของอียิปต์ หรือประมาณ 3,100 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งถูกค้นพบในสุสานของ Merknera

เกมที่พบในสุสานของฟาโรห์อะเมนโฮเทปที่ 3

หลังจากนั้นได้มีการค้นพบภาพวาดของเกมนี้ภายในสุสานจากยุคราชวงศ์ที่สาม เรื่อยมาจนถึงในยุคอาณาจักรใหม่ (The New Kingdom) ประมาณ 1,550-1,077 ปีก่อนคริสตกาล เกมโบราณนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องรางสำหรับการเดินทางสู่โลกหลังความตายด้วย ปัจจุบันมีการจัดแสดงตัวอย่างเกมแบบถาวรอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโร (Cairo Museum of Egypt)

เกมที่ถูกทำเลียนแบบขึ้นในปัจจุบัน

จากการศึกษาภาพวาด เซเนทจะมีช่องสี่เหลี่ยมจำนวน 30 ช่องแบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 10 ช่อง และมีเบี้ย 2 ชุด ชุดละอย่างน้อย 5 ตัว ส่วนวิธีการเล่นนั้นปัจจุบันมีกติกาที่หลากหลาย และยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบว่ากติกาดั้งเดิมของเกมนี้เป็นอย่างไร เหตุที่เรียกว่า Game of passing เนื่องจากมันถูกใช้ในความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย ผู้ที่ได้รับชัยชนะแปลว่าเขาผู้นั้นจะได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเทพเจ้านั่นเอง

ปก : ภาพวาดการเล่นเกมนี้ในสุสานของราชินีเนเฟอร์ตารี

(895)