วิหารมายา ชิเชนอิตซา

ชิเชนอิตซา (Chichen Itza) เป็นแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ในเขตวัฒนธรรมเมโสอเมริกัน ตั้งอยู่ในคาบสมุทรยูกาตัง รัฐยูกาตัง ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเม็กซิโก ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าโดยชาวมายาโบราณซึ่งนับถือเทพเจ้ามากมายหลายองค์ เช่น สุริยเทพ วสันตเทพ และมรณเทพ ซึ่งทรงโปรดปรานการเสวยโลหิต

วิหารที่ใหญ่ที่สุดถูกเรียกว่า วิหารแห่งนักรบ (El Castillo) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 อยู่บนเนื้อที่ราว 6.4 ตารางกิโลเมตร หลังจากสร้างวิหารเก่าแห่งชักโมล มีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมลดขั้นเป็นชั้นๆ คล้ายทรงพีระมิด มีบันไดอยู่ตรงกลาง ด้านบนมีปราสาททรงสี่เหลี่ยมใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมสังเวยเทพเจ้า

วิหารแห่งนักรบ

ในทุกปีเมื่อวันที่กลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืนในฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณวันที่ 20 มีนาคมในซีกโลกเหนือ และ 22 กันยายน ในซีกโลกใต้) แสงที่ตกกระทบกับพีระมิดจะทำให้เกิดเงาคล้ายกับมีงูเลื้อยพาดไปตามราวบันได ซึ่งจะมีผู้คนจำนวนมากไปรอดูปรากฏการณ์นี้

(490)