ทำความรู้จัก คัลลิสโต ดวงจันทร์บริวารดวงที่ 8 ของดาวพฤหัสบดี

คัลลิสโต

คัลลิสโต (Callisto) เป็นดวงจันทร์บริวารดวงที่ 8 ของดาวพฤหัสบดี และเป็นหนึ่งในสี่ของดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัส ค้นพบโดยกาลิเลโอเมื่อ 7 มกราคม ปี 1610

โดยดวงจันทร์ดวงนี้มีระยะทางรัศมีวงโคจรประมาณ 1,880,000 กิโลเมตร ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางคิดเป็น 99% ของดาวพุธ แต่มีมวลเพียง 1 ใน 3 ของดาวพุธเท่านั้น

คัลลิสโต

ดวงจันทร์คัลลิสโตประกอบไปด้วยหินและน้ำแข็ง และมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และมีออกซิเจนเจือปนเล็กน้อย พื้นผิวของดวงจันทร์ดวงนี้เป็นพื้นผิวของดวงดาวที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะ มีลักษณะเป็นหลุมอุกกาบาตที่เกิดจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อย และข้อมูลล่าสุดที่สำรวจโดยยานกาลิเลโอได้แสดงให้เห็นว่า ดวงจันทร์คัลลิสโตอาจมีมหาสมุทรที่เป็นน้ำเค็มอยู่ใต้พื้นผิวดินด้วย

คัลลิสโต

ดวงจันทร์คัลลิสโตจะหันพื้นผิวดาวเพียงด้านเดียวเข้าหาดาวพฤหัสบดีอยู่ตลอด เนื่องจากถูกล็อคด้วยแรงน้ำขึ้นลง(แรงไทดัล) ของดาวพฤหัสบดี เช่นเดียวกับดวงจันทร์ของโลก

(568)