เจ้าหมาของดวงอาทิตย์

sundog

Sundog คือปรากฏการณ์การหักเหของแสงแดดเมื่อกระทบกับผลึกน้ำแข็งในบรรยากาศชั้นสูง ที่เรียกว่า Solar Halo; Parhelion จนเกิดเป็นรัศมีสีรุ้งด้านใดด้านหนึ่ง หรือเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์

หากมีความสว่างมากจนเกิดเป็นจุดแสงด้านข้างดวงอาทิตย์เราอาจเรียกว่า ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์สาม / สี่ดวง โดยมักจะเกิดในช่วงที่มีอากาศเย็น ในตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นและตก สาเหตุที่เรียกว่าซันด็อกเพราะพวกมันเปรียบเหมือนสุนัขที่คอยติดตามดวงอาทิตย์ผู้เป็นเจ้านายของมันอยู่เสมอนั่นเอง

Sundog

จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แสงจากซันด็อกนั้นเป็นแสงกลุ่มเดียวกับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด แต่เพราะแสงนั้นหักเหกันคนละรูปแบบจึงทำให้เกิดรูปทรงกลดแบบอื่น ๆ

(103)