กลิ่นฝนที่เราได้กลิ่นนั้นใช่กลิ่นฝนจริงหรือ

หลายคนอาจชอบกลิ่นหลังฝนตกใหม่ ๆ ในแถบชนบทเป็นพิเศษ แล้วรู้หรือไม่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร กลิ่นหอมแปลก ๆ ที่เราได้รับหลังจากฝนตกนั้นมาจากสารประกอบอินทรีย์ที่เรียกว่า geosmin ซึ่งผลิตโดยราบางชนิด และแบคทีเรียสกุล Streptomyces ที่จะปล่อย geosmin ออกมาเมื่อพวกมันตาย

rain

เนื่องจากกลิ่นเหล่านี้จะเย้ายวนใจเหล่าสัตว์ตัวเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดินและตามเศษใบไม้ที่ทับถม ให้ขึ้นมากินจุลินทรีย์เหล่านี้ แล้วสปอร์ของจุลินทรีย์ก็จะติดอยู่ตามลำตัว รวมถึงในมูลที่ถูกปล่อยออกมาขณะที่สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ชอนไชไปทั่ว ซึ่งจะช่วยในการแพร่พันธุ์ต่อไป

จากนี้ไปหากได้กลิ่นหลังฝนตก มันไม่ใช่แค่กลิ่นที่เกิดจากดินเท่านั้น แต่มันคือกลิ่นที่เกิดขึ้นพร้อมกับความสัมพันธ์อันซับซ้อนภายในระบบนิเวศของโลกใบนี้

(47)