ช่องเขาฟัวร์คา ชมวิวเพลินระวังตกเขา

Furka pass

ช่องเขาฟัวร์คา (Furka Pass) เป็นช่องเขาในเทือกเขาแอลป์ เส้นทางที่ตั้งอยู่ในหุบเขาพื้นที่รัฐอูรีและรัฐวาเล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา จุดที่สูงที่สุดมีความสูง 2,429 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร

ถือเป็นเส้นทางในฝันของนักขับที่ชื่นชอบความท้าทาย นอกจากนี้ ถนนสายนี้เคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ชุดเจมส์ บอนด์ ตอน Goldfinger อีกด้วย

Furka pass

นอกจากความงดงามของทิวเขาแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถจอดรถใกล้กับโรงแรม Belvédère ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก และเดินเข้าไปชมความสวยงามของธารน้ำแข็ง Rhone Glacier Ice Grotto รวมถึงอุโมงค์น้ำแข็งที่มีความยาว 100 เมตร ซึ่งเปิดให้เข้าชมได้ในช่วงเดือนมิถุนายนอีกด้วย

(59)