ด้วงมูลสัตว์นักดาราศาสตร์

Dung beetle

ด้วงมูลสัตว์ (Dung beetles) พบได้ตามทุ่งหญ้าทั่วโลกยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา มีด้วยกันกว่า 5000 สายพันธุ์ มีขนาดที่แตกต่างกัน ด้วงมูลสัตว์มีความพิเศษคือมันสามารถกลิ้งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากถึง 1,141 เท่าของน้ำหนักตัวของมันเองได้

นอกจากนี้จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่ามันใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการนำทางตอนกลางวัน และใช้กลุ่มดาวฤกษ์บริเวณกลางทางช้างเผือก เป็นตัวนำทางเพื่อนำอาหารกลับไปยังรังของมัน

Dung beetles

ด้วงมูลสัตว์นั้นอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแห่งรวมทั้งทะเลทราย ทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้าสะวันนา พื้นที่เพาะปลูกและป่าพื้นเมืองและป่าปลูก พวกมันไม่ชอบอากาศหนาวจัดหรือแห้งแล้ง พวกมันกินมูลของสัตว์กินพืชและมูลของสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ โดยจะชอบมูลจากสัตว์กลุ่มหลังมากกว่า รวมทั้งเห็ด ใบไม้และผลไม้ที่เน่าเปื่อย

(226)