Krak Des chevaliers หนึ่งในป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

Krak Des chevaliers (แครก เดส์ เชวาเลียร์ส) เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่สร้างในยุคกลาง ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศซีเรีย สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดยชาวอาหรับแต่ถูกยึดครองและสร้างใหม่โดยชาวคริสต์ในช่วงสงครามครูเสดเพื่อใช้ต้านกองกำลังชาวมุสลิมที่เรียกว่าซาราเซนในศตวรรษที่ 12 และ 13
ด้านบนสุดของป้อม เครดิตภาพ Bernard Gagnon
ผู้บังคับบัญชาป้อมคือเหล่าอัศวินแห่งเซนต์จอห์น ที่สามารถต้านทานซาราเซนได้นานถึง 180 ปี กระทั่งในคริสตศักราช 1271 ซาราเซนก็สามารถตีป้อมแตกจากภายในได้ โดยใช้สาสน์ปลอมพี่ส่งมาทางพิราบสื่อสารหลอกว่ามาจากผู้นำทัพคริสเตียนเพื่อให้ทหารยอมเปิดประตู
ส่วนของกำแพงปราสาทชั้นใน เครดิตภาพ M. Benoist
จุดแข็งที่ทำให้ป้อมแห่งนี้มีความแข็งแกร่งจนยากจะทำลาย นั่นคือ กำลังพลภายในป้อม ซึ่งจุได้ถึง 2000 นาย ตัวปราการสร้างบนเนินหินสูงใหญ่ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ผู้รุกรานขุดอุโมงค์ใต้กำแพง หาที่พาดบันได วางเครื่องมือโจมตี หรือปีนขึ้นไปได้ และมีกำแพงลาดเอียงออกไปด้านนอกเพื่อให้สามารถโยนลูกหินหรือราดน้ำร้อนลงไปหากมีข้าศึกปีนขึ้นมาบนกำแพง
โบสถ์ภายในป้อม เครดิตภาพ Bgag
นอกจากนี้ทางเข้ายังถูกปิดคลุมให้มืดตลอดเวลาเพื่อให้ผู้บุกรุกตาพร่ามัวเวลาโผล่ออกมาเจอแสงอาทิตย์ และมีทางเดินคดเคี้ยวสลับฟันปลามาที่ประตูทางเข้าหลักที่เต็มไปด้วยแนวไฟที่ชาวป้อมตั้งไว้ รวมถึงมีสถานที่เก็บน้ำและธัญญาหารขนาดใหญ่พอที่จะอยู่ได้เป็นปีๆ หากถูกปิดล้อม
ห้องประชุมของเหล่าอัศวิน (Hall of the Knights) เครดิตภาพ High Contrast
 
อ้างอิงข้อมูล หนังสือ “เรื่องน่ารู้โหด มัน ฮา: พิลึกพิลั่น มหัศจรรย์สิ่งก่อสร้าง”
(ภาพปก Gianfranco Gazzetti)

(2522)