เปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุกให้เป็นเสียงเพลงช่วยทำให้ตื่นนอนง่ายขึ้น

Stuart McFarlane นักวิจัยชาวออสเตรเลียอธิบายว่าคลื่นเสียงที่สามารถลดความเฉื่อย เกียจคร้าน เชื่องช้าของมนุษย์ได้คือ ดนตรี

เพราะดนตรีนั้นมีกระแสเสียงอยู่มากกว่าหนึ่งกระแสเสียง ซึ่งหมายถึงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่เล่นร่วมกันจนเกิดเป็นเพลงจะมีแรงกระตุ้นการตื่นนอนมากว่าเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังออกมาเพียงเสียงเดียว

Stuart ได้ทำการวิจัยโดยให้ผู้เข้าร่วมทดลองตอบคำถามเมื่อฟังเสียงนาฬิกาปลุกจะชอบเสียงแบบใดมากกว่ากันและพวกเขารู้สึกอย่างไรกับเสียงเหล่านั้น และแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มทดลอง กลุ่มแรกใช้เสียงนาฬิกาปลุกและกลุ่มที่สองจะใช้ดนตรีเป็นเสียงปลุกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ผลรายงานออกมาว่า กลุ่มคนที่ใช้ดนตรีเป็นเสียงนาฬิกาปลุกนั้น จะตื่นนอนง่ายและรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากกว่ากลุ่มคนที่ใช้เสียงนาฬิกาปลุกธรรมดา

อย่างไรก็ตาม การใช้ดนตรีเป็นเสียงปลุกนาฬิกาอาจใช้ไม่ได้กับทุกคนเสมอไป ฉะนั้นควรเลือกเสียงปลุกที่เข้ากับชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลและควรเลือกเสียงที่กระตุ้นของการตื่นนอนที่เข้ากับเราให้เหมาะสม เพราะการตื่นนอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบจะสามารถทำให้สุขภาพจิตใจดีขึ้นอีกด้วย

ที่มา  PloS One

(340)