จักรพรรดิจีนที่มีต้นกำเนิดจากครอบครัวชาวนา

ในประเทศจีน เมื่อปี ค.ศ. 1368 ชายคนหนึ่งนามว่า จูหยวนจาง (Zhu Yuanzhang) เกิดในครอบครัวชาวนา หลังจากเข้าไปอยู่ในวัดตอนอายุ 16 เขาก็ออกมาใช้ชีวิตเป็นขอทาน และเข้าร่วมกลุ่มกบฏก่อนจะขึ้นเป็นผู้นำและโค่นล้มราชวงศ์หยวนได้สำเร็จในที่สุด
 
ในยุคแรกของราชวงศ์หมิง จูหยวนจาง หรือ จักรพรรดิหงหวู่ ทรงประกาศปลดแอกชาวฮั่นจากภายใต้การปกครองของมองโกล พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการปกครองอาณาจักร สร้างระบบสังคมชุมชนชนบทแบบพึ่งพาตนเอง ปฏิรูประบบราชการ กฎหมาย ระเบียบที่ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้เพื่อรองรับและสนับสนุนการทหารของราชวงศ์หมิงอย่างยั่งยืน ทำให้ด้านการทหารในช่วงนั้นประสบความสำเร็จ มีกองทัพภาคพื้นดินเกินกว่า 1 ล้านคน และกองทัพเรือมีอู่ต่อเรือที่หนานจิงเป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น รวมถึงกองเรือค้าขายโดยการนำของ เจิ้งเหอ (Zheng He) นักสำรวจจากครอบครัวชาวมุสลิมในจีน
 
นอกจากนี้ในยุคราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) ยังเกิดสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งมากมาย อย่างกำแพงเมืองจีนที่มีความยาวถึง 21,000 กิโลเมตร เฉพาะในสมัยราชวงศ์หมิง การขุดลอก “คลองใหญ่” (Jing–Hang Grand Canal) ที่มีความยาวทั้งหมด 1,800 กิโลเมตร ให้กว้างและลึกขึ้นเป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร สร้างประตูน้ำ 36 แห่ง โดยใช้แรงงานกว่า 3 แสนคน ใช้เวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1411-1415
ปัจจุบันคลองใหญ่มีอยู่หลายช่วงที่ล่องเรือผ่านไปไม่ได้ และไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมค้าขาย แต่ยังคงเป็นเส้นทางล่องเรือท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2014
รวมไปถึงพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง ที่ยังคงตั้งตระหง่านงดงามมาจนถึงปัจจุบัน และด้านวัฒนธรรม ได้มีการสร้าง “สารานุกรมหย่งเล่อ” (Yongle Dadian) ที่ถือเป็นหนึ่งในสารานุกรมเล่มใหญ่ที่สุดของโลก  ที่เขียนโดยนักปราชญ์ถึง 2,000 คน และเครื่องปั้นกระเบื้องเคลือบชั้นดีที่กลายเป็นสินค้าราคาแพงมาจนถึงปัจุบัน อย่างแจกันหมิง
Jar with Winged Animals over Waves, mid-15th century
China, Ming dynasty (1368–1644), The Metropolitan Museum of Art, New York
ข้อมูลจาก หนังสือ “100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต: ประวัติศาสตร์” และ วิกิพีเดีย

(1465)