พระราชวังช็องบอร์ สถาปัตยกรรมผสมผสานบนฝั่งแม่น้ำลัวร์

chambord

พระราชวังช็องบอร์ หรือ Château de Chambord ในภาษาฝรั่งเศส เป็นวังที่ตั้งอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำลัวร์ในแคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ (Centre-Val de Loire) ประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นวังที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากลักษณะสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานระหว่างการก่อสร้างแบบยุคกลางของฝรั่งเศสกับสถาปัตยกรรมคลาสสิกของอิตาลี

พระราชวังช็องบอร์สร้างโดยพระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 แห่งฝรั่งเศส และเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวังต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำลัวร์

chambord

แต่เดิมเป็นเพียงตำหนักล่าสัตว์ของพระเจ้าฟร็องซัว ผู้ทรงมีที่ประทับอยู่ที่พระราชวังบลัวและพระราชวังอ็องบวซ กล่าวกันว่าช็องบอร์เดิมออกแบบโดยโดเมนีโก ดา กอร์โตนา แต่นักเขียนบางท่านกล่าวว่าผู้มีส่วนสำคัญในการออกแบบคือสถาปนิกยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาชาวฝรั่งเศสฟีลีแบร์ เดอลอร์ม

chambord

ตัวปราสาทสูงถึง 156 เมตรหรือเทียบเท่ากับตึก 6 ชั้น มีปล่องไฟ 282 อัน บันได 77 แห่ง ห้องพัก 426 ห้อง ภายนอกปราสาทมีป่าขนาด 5,440 เฮกเตอร์ใหญ่ที่สุดในยุโรป ล้อมรอบด้วยกำแพงยาว 32 กิโลเมตร นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นต้นแบบปราสาทในการ์ตูนเรื่อง Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ของ Walt Disney อีกด้วย

 

 

(497)