รถไต่ถัง ก็ รถไต่ถัง เถอะ พบกับแพะที่หาอาหารแสนท้าทายบริเวณเขื่อนในอิตาลี

บริเวณเขื่อน Cingino ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ในแคว้นปีเอมอนเต ประเทศอิตาลี มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณเขื่อนแห่งนี้นั้นคือ Alpine Ibex หรือรู้จักกันในชื่อแพะนักปีนหน้าผา

พื้นที่ชันของเขื่อนแห่งนี้ไม่เป็นอุปสรรค์ในการหาแร่ธาตุจำที่อยู่ตามกำแพงของเขื่อนเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีพของพวกมัน กีบเท้าของพวกมันเหมาะสำหรับการปีนป่ายโดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะหนาและสาก ยึดเกาะได้ดี จึงสามารถเห็นทั้ง พ่อ แม่ ลูก แพะ ปีนป่ายอาหารอยู่บริเวณขอบเขื่อน

--- ---

ลักษณะของแพะตัวโตเต็มที่มีความสูงประมาณ 90-101 เซนติเมตร มีความยาวลำตัวประมาณ 149-171 เซนติเมตร  และมีน้ำหนัก 67-117 กิโลกรัม ตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ พวกมันจะอาศัยอยู่ตามภูเขาสูงในพื้นที่เทือกเขาแอลป์

(8726)