เห็ดรูปร่างแปลกประหลาดจนฉายาว่า ไข่จากนอกโลก

Dan Hoare สมาชิกทวิตเตอร์ได้เผยแพร่ภาพเห็ดปริศนา ที่มีรูปร่างแปลกประหลาด จนมีบางคนตั้งคำถามว่ามันอาจเป็นไข่ของสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก แต่แท้จริงแล้วมันคือเห็ดที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่า Octopus stinkhorn

Octopus stinkhorn ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clathrus archeri สามารถพบได้หลายพื้นที่ทั่วโลก เดิมเป็นเห็ดที่ถูกพบในออสเตรเลีย แต่แพร่กระจายไปหลายพื้นที่ทั่วโลก

--- ---

ลักษณะของดอกเห็ดนั้นจะมีก้านแขนออกมาประมาณ 4-7 ก้าน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับหนวดของหมึก จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก และเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ดอกเห็ดจะมีสีชมพูแดงส่งกลิ่นเหม็นเน่าเพื่อดึงดูดแมลง

(3733)