หมี Pizzly หมีเลือดผสม

หมีเลือดผสม Pizzly คือชื่อเรียกของหมีที่เป็นลูกครึ่งระหว่างกริซลีกับหมีขั้วโลก ถูกพบเป็นครั้งแรกโดยนักล่าสัตว์ชาวแคนาดาเมื่อปี 2006 เขาคิดว่ามันเป็นหมีขั้วโลก แต่เมื่อสังเกตดูก็พบว่าใบหน้าของมันสั้นกว่า มีแถบสีน้ำตาลแซมอยู่กับขนสีครีม รวมทั้งมีหลังค่อมและอุ้งมือที่ยาวกว่าเหมือนกับกริซลี

นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาระบบนิเวศในเขตอาร์กติกคาดการณ์ว่าพวกมันจะเพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากมีฟันกรามขนาดใหญ่ และกินอาหารได้หลากหลายกว่าหมีขั้วโลก ซึ่งได้เปรียบต่อการหาอาหารในเขตอาร์กติกที่กำลังร้อนขึ้นเรื่อย ๆ จากภาวะโลกร้อน ทำให้มันมีโอกาสอยู่รอดและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต ขณะที่หมีขั้วโลกมีจำนวนลดลงจากภาวะโลกร้อนและการถูกบุกรุกโดยหมีชนิดอื่น

ภาพ ร่างสตาฟฟ์ของหมีพิซลีในแคนาดา โดย Samuell

(47)