โรงเรียนอัสสัมชัญ English Program พระราม 2

โรงเรียนอัสสัมชัญ English Program พระราม 2 ห้องแลปทันสมัย เข้าถึงทุกการเรียนรู้ ตอบโจทย์ทุกการทดลอง เรียนอย่างมีความสุข จบแล้วเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและต่างประเทศ

โรงเรียนอัสสัมชัญ English Program พระราม 2 ห้องแลปทันสมัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ English Program พระราม 2 ห้องแลปทันสมัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ English Program พระราม 2 ห้องแลปทันสมัย

🎉 รับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล – มัธยมปลาย แล้ววันนี้
🏢มีหอพักนักเรียนประจำแยกชาย/หญิงอยู่ภายในโรงเรียนปลอดภัย รับตั้งแต่ประถม 4 เป็นต้นไป
🏫เรียนห้องละ 25 คน มีครูประจำชั้นเป็น English Native Speaker
📌 รายละเอียด tv.co.th/acep
สอบถามเพิ่มเติม และ นัดเยี่ยมชมสถานที่ Line@ refill.com

Next Step ร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญ English Program พระราม 2 สร้างนักเรียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

ด้วยแนวคิดการพัฒนาโครงการ Next Step 21st Century Competencies (Next Step 21CC) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไทย โดยมองเรื่องการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของ Global Citizen ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ English Program พระราม 2 กับ Next Step ที่มีแนวคิดสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มานานกว่า 35 ปี เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน และการศึกษารูปแบบใหม่ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่สอดรับกัน และการเสริมทักษะความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่

การเรียนรู้คู่กันระหว่างบทเรียนและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น ด้วยการอธิบายด้วยวิดีโอ ที่สอดคล้องกับบทเรียน (Curriculum) ทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ เปิดโลกกว้าง มากขึ้น เช่น การเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยา ก็จะมีสารคดีเกี่ยวกับกำเนิดโลก เมื่อเรียนรู้เรื่องดวงดาว ก็จะมีสารคดีเกี่ยวกับดาราจักร หรือสุริยะจักรวาล ให้ได้รับชม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น

โครงการนี้ใช้เทคโนโลยีด้านการออกอากาศผ่านดาวเทียมแบบเรียลไทม์ โดยมีช่องรายการสารคดีจาก Good TV ที่มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เช่น ช่องสำรวจโลก ช่อง MySci ช่อง Animal Show ช่อง New Explorer ร่วมกับเทคโนโลยี Video On Demand ที่สามารถเลือกเนื้อหาตามความต้องการแบบสตรีมมิ่ง ตามหัวข้อที่สนใจและสอดคล้องกับบทเรียน โดยมี Doxzilla Streaming เป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียน เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

การเรียนรู้แบบเดิม อาจจะไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่ โครงการ Next Step 21CC จะช่วยส่งเสริมการเรียนแบบอภิปราย (Discussion) มากกว่าการที่ให้ครูเป็นศูนย์กลาง โดยจะมีคู่มือสำหรับครูซึ่งครูสามารถตั้งหัวข้อให้นักเรียนอภิปรายได้ง่ายขึ้น ส่วนนักเรียนก็จะมีแนวทางในการเรียนรู้ว่าจะได้เรียนรู้อะไรจากการชมสารคดีในแต่ละเรื่อง (On Assignment) โดยแบ่งเป็นกลุ่มสารคดีตามชั้นปี ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย ซึ่งมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำให้เข้าใจบทเรียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ นักเรียนจะเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์บนเว็ปไซด์

เราเชื่อว่าการที่นักเรียนที่อยู่ในช่วงการเรียนรู้ 12 ปี ได้ดูสารคดีหลากหลายหัวข้อในทุกๆ วัน เป็น 1,000 ชั่วโมง ก่อนจบการศึกษา จะช่วยทำให้เขามีจินตนาการ และแรงบันดาลใจ ในการเลือกอาชีพในอนาคตที่เขาต้องการอย่างถูกต้อง และมีความรู้รอบตัว และสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Global Citizen ในอนาคตได้ แตกต่างจากการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม

ก่อนหน้านี้ Next Step ได้มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ในโครงการสำรวจโลก e-Listening เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มานานกว่า 18 ปี และสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำตามความฝันของตนเองมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คือองค์กรภายใต้มูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่เข้ามาพัฒนาการศึกษาในไทยมานานกว่า 121 ปี

 

(190)