คำขวัญวันเด็กไทย 2562

ในทุกๆปี เด็กๆต่างเฝ้ารอ วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่เด็ก ๆจะได้พบกับกิจกรรมมากมายตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดไว้ และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวันเด็กคือ คำขวัญวันเด็ก สำหรับปี 2562 นี้ ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ได้ให้คำขวัญไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

(232)