ช่วงเวลาการนอนหลับพักผ่อนของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ

การนอนหลับ เป็นสถานะที่เกิดซ้ำตามธรรมชาติ โดยแสดงลักษณะที่มีความรู้สึกตัวเปลี่ยนไป กิจกรรมรับความรู้สึกค่อนข้างถูกยับยั้ง และการยับยั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจแทบทั้งหมด

สัตว์แต่ละสายพันธุ์มีช่วงเวลาของการนอนหลับที่แตกต่างกันออกไป สำหรับมนุษย์เรานั้นก็มีช่วงเวลาการนอนหลับไปเพียงพอแตกต่างกันไปตามแต่ช่วงอายุ

แต่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกถ้าเหล่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ หรือสัตว์ป่าอย่างเสือ พวกมันจะนอนหลับกันยังๆงวันนี้เราไปชมพร้อมๆกัน

ช่วงเวลาพักผ่อนของแพนด้าแดง

ช่วงเวลางีบหลับของวาฬ

ลิงที่ต้องการพักผ่อน

--- ---

แพนด้าต้องการนอนหลับพักผ่อน

ท่างีบหลับของโคอาล่า

 

ส่วนใหญ่มักจะเห็นว่ายีราฟยืนอยู่ตลอดเวลา โดยยีราฟนั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่นอนหลับพักผ่อนน้อยที่สุด ซึ่งเฉลี่ยแล้วพวกมันนอนเต็มที่เพียงวันละ 4.6 ชั่วโมง และส่วนใหญ่จะงีบหลับขณะที่ยืนอยู่เป็นเวลาสั้น ๆ เนื่องจากคอที่ยาวนั้นทำให้การนอนของมันนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่พวกมันก็สามารถพับคอนอนบนพื้นเหมือนสัตว์อื่น ๆ 

เที่ยงๆเป็นเสือก็จะนอนแบบนี้

 

(6434)