แม่น้ำสีเขียวในชิคาโก

แม่น้ำสีเขียว

แม่น้ำชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกย้อมให้กลายเป็นสีเขียวเนื่องในโอกาสวันนักบุญแพทริค (Saint Patrick’s Day) วันสำคัญที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศไอร์แลนด์ เพื่อรำลึกถึงบาทหลวงผู้ใช้ใบไม้ 3 ใบจากต้น “แชมรอท” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศไอร์แลนด์ในการอธิบายคำสั่งสอนให้กับชาวคริสเตียนถึงเรื่องส่วนประกอบ 3 สิ่ง คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต

ภายหลังจากการเสียชีวิตของบาทหลวง เขาได้ถูกสถาปนาเป็นนักบุญและยกย่องให้วันที่ 17 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันนักบุญแพทริค (St. Patrick’s Day) มีการจัดขบวนพาเหรดและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเขียว ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของต้นแชมรอท

แม่น้ำสีเขียว

สหภาพช่างประปาแห่งชิคาโก (Chicago Plumbers Union) ได้เริ่มย้อมสีแม่น้ำมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 โดยสีเขียวนี้เป็นส่วนผสมพิเศษที่มาจากสีผสมอาหารที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต โดยการใช้เรือยนต์ 1-2 ลำในการเทสีลงไป และใช้เรือยนต์ลำเล็กอีก 1 ลำในการตีน้ำ ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 45 นาทีเท่านั้น และสีนี้จะคงอยู่ประมาณ 24-48 ชั่วโมง

(87)