ฝรั่งเล่นเปียโนให้ช้างตาบอดในไทยฟัง

กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลาย สำหรับภาพของชายชาวต่างชาติที่บรรเลงเปียโน ให้กับช้าง โดยช้างในภาพนั้นมีชื่อว่า Ampan เป็นช้างตาบอดอาศัยอยู่ใน ElephantsWorld ประเทศไทยของเรานี่เอง

ชายในภาพนี้มีชื่อว่า Paul Barton เขาได้บรรเลงเพลง Clair de lune โดย Debussy ให้กับ Ampan ช้างเพศเมียที่ตาบอดข้างเดียวอายุกว่า 80 ปี ได้ฟัง ในขณะที่เขาบรรเลงเพลงอยู่นั้นเจ้า Ampan ก็ตั้งใจฟัง และดูเหมือนมันก็คล้อยตาม ไปกับเสียงเปียโน

--- ---

Ampan ได้รับการดูแลอยู่ภายใน ElephantsWorld เป็นองค์กรคุ้มครองสัตว์ ตั้งอยู่ในในตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ช้างที่ได้รับการดูแลอยู่ภายในศูนย์แห่งนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช้างชรา

ทั่วไปแล้วช้างมีอายุขัยอยู่ระหว่าง 50 – 70 ปี แต่ช้างอายุมากที่สุดที่เคยบันทึกไว้มีอายุถึง 109 ปี

(7868)