ต้นเรพซีดเป็นพืชเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ปลูก

Rapeseed

Rapeseed เป็นสายพันธุ์พืชในวงศ์ผักกาดก้านขาวเช่นเดียวกับมัสตาร์ด นอกจากดอกที่สวยงามของมันแล้ว ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ คือ เมล็ด มันสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันที่เรียกว่า Canola Oil ซึ่งเป็นน้ำมันที่เก่าแก่และมีประโยชน์เป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งแบบใช้ทานและใช้ในอุตสาหกรรม

ต้น Rapeseed เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูง 100 เซนติเมตร เมื่อดอกบานพร้อมกันก็จะกลายเป็นทุ่งที่ถูกปูพรมสีเหลืองจนบางพื้นที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

ดอก rapeseed

มันเป็นพืชเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ปลูก โดยมีหลักฐานการใช้ในประเทศอินเดียเมื่อ 4,000 ปีก่อน และในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 2,000 ปีก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในทวีปยุโรปทางตอนเหนือเพื่อเป็นน้ำมันตะเกียงตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่ 13 แต่ก็มีจำกัดจนกระทั่งเริ่มใช้พลังงานไอน้ำที่ช่างพบว่า น้ำมันผักกาดก้านขาวเคลือบโลหะที่น้ำและไอน้ำวิ่งผ่านได้ดีกว่าน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ

(4323)