วัดเสวียนคง วัดริมผา ณ มณฑลซานซี

วัดแขวนหน้าผา หรือ วัดเสวียนคง (Xuankong) ตั้งอยู่เมืองต้าถง มณฑลซานซี มีอายุกว่า 1,500 ปี อยู่ระหว่างกลางบนหน้าผาหินของหุบเขาเหิงซาน ประกอบด้วยอาคารน้อยใหญ่ทั้งหอพระ หอระฆัง โถงทางเดิน และศาลาที่ประดับด้วยศิลปะจีนแท้กว่า 20 อาคาร รวมพื้นที่ถึง 1,000 ตารางเมตร

ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือลักษณะที่ดูเหมือนแขวนอยู่กลางอากาศบนความสูงถึง 90 เมตรเหนือพื้นด้านล่าง โดยมีเพียงเสาไม้ที่ค้ำยันเอาไว้เท่านั้น แต่กลับคงอยู่มาได้กว่าพันปี โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 1989 เลย

วัดเสวียนคง

สาเหตุที่วัดแห่งนี้ยังคงอยู่ได้เป็นเพราะมีชะง่อนผาด้านบนยื่นออกมาคล้ายกันสาด รวมทั้งหน้าผาหินที่ยื่นออกมาด้านข้างทั้งสองฝั่งปิดกั้นลม ฝน และแสงแดดจากทั้งทางทิศเหนือและใต้ ทำให้วัดแห่งนี้โดดแดดเพียงวันละ 3 ชั่วโมงเท่านั้น และยังมีการใช้เทคนิคโบราณที่น่าทึ่งในการใช้เสาไม้กว่าร้อยต้นทำหน้าที่ค้ำยันเพื่อกระจายน้ำหนักจากไม้คานที่ทำจากไม้เนื้อแข็งเสียบเข้าไปในช่องที่เจาะเข้าไปในผาหิน จนมีความมั่นคงแข็งแรง

(819)