โลกร้อนทำให้ฟ้าผ่าในอาร์กติกมากขึ้น

ฟ้าผ่า

โลกร้อนทำให้ฟ้าผ่าในอาร์กติกมากขึ้น ข้อมูลจากเครือข่ายเซ็นเซอร์ฟ้าผ่าทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าในภูมิภาคนี้พุ่งสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนฟ้าผ่าที่เครือข่ายตรวจจับได้อย่างแม่นยำในอาร์กติกเพิ่มขึ้นจากประมาณ 35,000 ครั้งในปี 2010 เป็นประมาณ 240,000 ครั้งในปี 2020

โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนของโลกเพิ่มขึ้นจาก 0.7 องศาเซลเซียสเป็นประมาณ 0.9 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นนัยว่าภาวะโลกร้อนอาจสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดฟ้าผ่าในอาร์กติกได้

อาร์กติก  เป็นพื้นที่ในบริเวณขั้วโลกเหนือ ซึ่งบริเวณของอาร์กติกนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่บางส่วนของประเทศต่าง ๆ เช่น แคนาดา, กรีนแลนด์ (ดินแดนของ เดนมาร์ก), รัสเซีย, สหรัฐ ( รัฐอะแลสกา), ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน และ ฟินแลนด์ รวมถึงบริเวณของมหาสมุทรอาร์กติกด้วย

ฟ้าผ่า

บริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาร์กติกจะเป็นพื้นที่กว้าง มหาสมุทรปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง พื้นที่รอบ ๆ ปราศจากพืชพันธุ์และผืนดินก็ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเช่นเดียวกัน แต่กลับอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำแข็ง, ปลา ,สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, นก และรวมถึงมนุษย์ด้วย

(92)