สถานีรถไฟแลนด์มาร์กแห่งเมืองสต็อกโฮล์ม: Östermalmstorg

สต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากมาย จากสถาปัตยกรรมแสนวิจิตร ธรรมชาติสุดงดงาม บรรยากาศอันโรแมนติก หรือแม้แต่สถานีรถไฟ สถานที่ที่ใช้ในการเดินทางและท่องเที่ยว ยังกลายเป็นสถานที่อันแสนงดงามจนกลายเป็นแลนด์มาร์กของประเทศได้

งานศิลปะที่ตกแต่งสถานีรถไฟใต้ดินนี้มีมากกว่า 90 สถานีทั่วสต็อกโฮล์ม ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ยุค 50s จนถึงปัจจุบัน โดยศิลปินสวีเดนชื่อดังกว่า 150 คน ในแต่ละสถานีจะมีศิลปะแตกต่างกัน และมีความยาวร่วมกันกว่า 110 กิโลเมตร

กลับมาครั้งนี้เราจะพามาเยี่ยมชมสถานีรถไฟใต้ดิน Östermalmstorg  ซึ่งเป็นสถานีสายสีแดงของเมืองสตอกโฮล์ม ตั้งอยู่ในเขต Östermalm สถานีนี้เปิดตัวเมื่อวันที่  16 พ.ค. 1965 อีกทั้งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองทำให้เป็นหนึ่งในสถานีที่มีผู้คนใช้บริการมากที่สุดโดยมีผู้คนใช้บริการสถานีนี้โดยเฉลี่ย 32,000 คนต่อวัน

--- ---

ด้วยสถานีที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 23 เมตร (ประมาณ 75 ฟุต) สถานี Östermalmstorg เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่ลึกที่สุดเป็นอันดับสามในระบบรถไฟใต้ดินของกรุงสต็อกโฮล์ม

สถานี  Östermalmstorg มีทางออกหลัก 2 แห่ง และงานศิลปะที่สำคัญของสถานีรถไฟใต้ดินถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดย Siri Derkert ซึ่งแสดงถึงพลังและสัญลักษณ์ของสิทธิสตรี ความสงบสุขของโลก และการเคลื่อนไหวอย่างสันติ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในกรณีที่เกิดสงครามนิวเคลียร์ แม้ว่าสถานีจะจัดแสดงงานศิลปะหลายชิ้นโดยศิลปินที่แตกต่างกัน แต่จุดเด่นที่สำคัญก็คือภาพลายเส้นของ Siri  Derkert ตามฝาผนังของสถานี

 

(203)