สุดยอดศิลปะจากกระดาษแผ่นเดียวโดย fukuda ศิลปินชาวญี่ปุ่น

มาซาโยะ ฟุคุดะ  ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการตัดกระดาษกว่า 25 ปี ได้สร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิคการตัดกระดาษให้เป็นรูปปลาหมึกสุดสวยโดยใช้กระดาษขนาด A2 เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น ฟุคุดะใช้ระยะเวลากว่าสองเดือนในการสร้างผลงานนี้ให้สำเร็จ ลองสังเกตรายละเอียดของเจ้าหมึกใกล้ ๆ ดูสิ

ศิลปะการตัดกระดาษ หรือที่ญี่ปุ่นรู้จักกันในชื่อ Kirie (หรือ Kirigami) คือ เทคนิคการพับ ตัด ฉลุ หรือการติดกาวเพื่อให้เกิดลวดลายบนกระดาษ โดยอาจใช้กระดาษเพียงหนึ่งแผ่นหรือหลายแผ่นวางซ้อนกันเพื่อเพิ่มมิติให้แก่ผลงาน

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(1584)