หม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชที่อยู่ได้โดยการกินแมลง

หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชกินแมลงที่มีลักษณะโดเด่นและเป็นที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับมากที่สุดในประเทศไทย หม้อข้าวหม้อแกงลิงถูกค้นพบครั้งแรกที่เกาะมาดากัสการ์โดยข้าหลวงฝรั่งเศส เขาได้บันทึกลักษณะของพืชชนิดนี้ไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ว่า พืชที่มีลำต้นดูคล้ายแจกันใบเล็กๆที่มีฝาปิด พืชกินแมลงในยุคนั้นถือเป็นพืชที่หายากและน้อยคนที่จะมีความรู้เกี่ยวกับพืชสกุลนี้ เหล่านักพฤกษศาสตร์จึงสันนิษฐานกันว่าส่วนที่โค้งยื่นออกมาคล้ายกับหม้อนั้นเป็นที่เก็บน้ำเพื่อให้ลำต้นอยู่รอดในสภาวะที่แห้งแล้ง

ต่อมาในยุคล่าอาณานิคม ชาวยุโรปออกสำรวจและเข้ายึดครองพื้นที่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเขาได้นำพืชประจำถิ่นต่างๆกลับมาปลูกในยุโรป หนึ่งในนั้นคือหม้อข้าวหม้อแกงลิง และนอกจากนี้ยังมีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการปลูกการเลี้ยงดูหม้อข้าวหม้อแกงลิง สีสันที่สวยงามของพืชกินแมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในพืชไม้ประดับ ทำให้หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นที่รู้จักและมีผู้คนนิยมปลูกมากขึ้น

(262)