ความรุนแรงของพายุเฮอร์ริเคนวาลากา ทำให้เกาะเล็กๆบ้านของสัตว์ป่าในฮาวายจมใต้ทะเล

ภาพถ่ายดาวเทียมจากนาซ่าเผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชายหาด ของเกาะอันห่างไกลในพื้นที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ที่ต้องจมกลับลงไปในท้องทะเลเนื่องจากพายุเฮอร์ริเคนวาลากาพัดถล่ม

นักวิจัยเผยว่า East Island เป็นส่วนหนึ่งของ French Frigate Shoals แห่งนี้เป็นบ้านของแมวน้ำสายพันธุ์ Hawaiian monk  รวมไปถึงเต่าตนุ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการวางไข่ของเต่าตนุ

ตอนนี้นักวิจัยยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเกาะแห่งนี้จะกลับมาหรือไม่

--- ---

พายุเฮอร์ริเคนวาลากาเป็นฤดูพายุเฮอร์ริเคนระดับ 5 ในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิก   ระยะเวลา 29 กันยายน – 6 ตุลาคม  มีความรุนแรง 160 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือราว 260 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(1154)