ความงดงามของภูเขาโรไรม่า

Roraima

Mount Roraima เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ที่รัฐโรไรม่า ทางตอนเหนือสุดของประเทศบราซิล ถือเป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุด ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำอเมซอน ภูเขาโรไรม่าถือเป็นสถานที่สวยงามโดดเด่น ภูเขารูปโต๊ะแห่งนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการก่อตัวทางธรณีวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดบนโลก มีอายุถึง 2 พันล้านปีนับตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียน นอกจากนี้บริเวณภูเขาแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของพืชเฉพาะถิ่นอีกหลายสายพันธุ์

ภูเขาโรไรม่ามีพื้นที่บนยอดเขากว่า 31 ตารางกิโลเมตร ประกอบขึ้นจากหน้าผารอบด้านซึ่งสูงถึง 400 เมตร (1,300 ฟุต) เขาแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง 3 ประเทศอันได้แก่ ประเทศเวเนซุเอลา บราซิล และกายอานา

Roraima

ทุกวันนี้ภูเขาโรไรมาเป็นจุดหมายของเหล่านักเดินทางแบ็กแพ็ค นักเดินทางเกือบทั้งหมดจะปีนขึ้นเขาจากฝั่งประเทศเวเนซุเอล่า นักเดินทางส่วนใหญ่จะจ้างคนนำทางชาวอินเดียนเชื้อสายเพมอนจากหมู่บ้านพาไรเทปุย แต่ก็มีนักปีนเขาปีนขึ้นจากฝั่งประเทศกายอานาและบราซิลบ้างบางโอกาส แต่เพราะพรมแดนทั้งสองด้านล้วนเป็นหน้าผาขนาดหึมา มีแง่งหินสูงชัน ทำให้เป็นเส้นทางที่เข้าถึงยากอย่างยิ่งและต้องชำนาญการไต่หินผา

(99)