Hedgehogs ไม่สามารถจำศีลได้ เพราะฤดูกาลที่เปลี่ยนไป

ศูนย์กู้ภัยสัตว์ป่าใน East Sussex ประเทศอังกฤษ  ต้องดูแลเม่นแคระกว่า 300 ชีวิตในช่วงหน้าหนาว เพราะมีอากาศที่อุ่นมากกว่าปีก่อนๆ

เจ้าหน้าที่ผู้ก่อตั้งศูนย์กู้ภัย เทรเวอร์ วีคส์ เล่าว่า ปกติแล้วช่วงจำศีลของเม่นจะเป็นช่วงฤดูหนาว พวกเม่นจะเริ่มหาและเก็บเสบียงอาหาร แต่เมื่อสภาพอากาศได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป พืชและแหล่งอาหารได้กลายเป็นของหายากไปซะแล้ว เม่นจึงเริ่มกินอาหารที่มีคุณภาพต่ำ อย่างด้วงและแมลงที่มีปรสิตอาศัยอยู่ในร่างกายของพวกมัน ทำให้มีเม่นจำนวนมากได้รับผลกระทบ

หากฤดูหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ฤดูอื่นก็จะเปลี่ยนแปลงตามกันไปด้วย พวกเขาอาจต้องรอเวลาให้หมดฤดูนี้ไปและหวังว่าจะช่วยกันฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับเป็นเหมือนเดิม พวกเขารอคอยเวลาที่จะส่งเหล่าเม่นน้อยกลับคืนสู่ผืนป่า

(175)