ภาวะโลกร้อนทำซากุระบานเร็วขึ้น

ตั้งแต่ปี 1830 เป็นต้นมา ต้นซากุระภูเขาของญี่ปุ่นออกดอกเร็วขึ้นเรื่อย ๆ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้ฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือมาถึงเร็วขึ้นในทุกปี พืชและสัตว์จึงต้องปรับตัวตามฤดูกาลไปด้วย ตามปกติแล้วดอกซากุระในญี่ปุ่นจะเริ่มบานต้นเดือนเมษายน แต่ในปีนี้ซากุระบานตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ถึง 12 วัน ทำลายสถิติผลิบานเร็วที่สุดในรอบกว่า 1,200 ปี

ซากุระ

ผลการตรวจสอบบันทึกโบราณและเอกสารในราชสำนักญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 812 ทำให้ทราบถึงวันที่ซากุระของเมืองเกียวโตผลิบานเต็มที่ในแต่ละปี โดยก่อนหน้านี้วันซากุระบานที่มาถึงเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้แก่วันที่ 27 มี.ค. 1409 หรือเมื่อกว่า 6 ศตวรรษก่อน

ปัจจุบันนี้วันดอกซากุระบานเปลี่ยนแปลงไปทุกปี การตัดไม้ทำลายป่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและฝน การสร้างถนน กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ต่างเป็นปัจจัยที่เร่งให้ดอกซากุระบานเร็วขึ้นอย่างผิดปกติ โดยมีการคาดการณ์ว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 2.2 องศาเซลเซียส จะทำให้ซากุระออกดอกเร็วกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึง 4.7 วัน

(27)