ทำไมชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์จึงมีความร้อนสูง

saturn

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มักมีความร้อนสูง เนื่องจากได้รับพลังงานโดยตรง แต่ในขณะเดียวกัน ดาวที่อยู่ไกลออกไปรอบนอกอย่างดาวเสาร์ กลับมีความร้อนของชั้นบรรยากาศเทียบเท่ากัน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากยานแคสสินีของนาซ่าพบว่า กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างลมสุริยะและอนุภาคที่มีประจุจากดวงจันทร์ของดาวเสาร์ ได้จุดประกายแสงออโรร่าที่ขั้วเหนือและใต้ของดาวเคราะห์ จึงทำให้ชั้นบรรยากาศร้อนขึ้นแม้ไม่ได้รับคลื่นความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรงก็ตาม

saturn

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 6 จากดวงอาทิตย์ ถัดจากดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของระบบสุริยะ รองจาก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์เป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณเก้าเท่า แม้ว่าจะมีความหนาแน่นเป็นหนึ่งในแปดของโลก แต่มวลของมันมีมากกว่าโลกถึง 95 เท่า ดาวเสาร์ตั้งชื่อตามเทพโรมันแห่งการเกษตร

(160)