บุคลิกภาพของสุนัขสามารถเปลี่ยนแปลงได้และคล้ายกับเจ้าของของมัน

เมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตลักษณะบุคลิกภาพของพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การวิจัยนี้เคยถูกตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยบุคลิกภาพจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และการจากวิจัยครั้งใหม่พบว่า สิ่งนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับสุนัขได้เช่นกัน ทีมนักวิจัยพบว่าบุคลิกลักษณะของสุนัขสามารถบ่งบอกถึงชีวิต การเลี้ยงดู และเหตุการณ์ที่เกิดกับมันได้ ตัวอย่างเช่นบุคลิกภาพของพวกมันจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก และบุคลิกนิสัยเมื่อใกล้ชิดกับเจ้าของหรือสุนัขตัวอื่น ๆ แม้แต่  สภาวะสุขภาพก็เช่นกันมีโอกาสที่สุนัขจะรู้สึกป่วยตามเจ้าของได้ ดังคำกล่าวที่ว่า เจ้าของเป็นเช่นไร สุนัขก็เป็นเช่นนั้น

ดร. วิลเลียม โชปิค จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และดร. โจนาธาน วีเวอร์ เพื่อนร่วมงานของเขาได้สำรวจสุนัขจำนวน 1,681 ตัว ที่มีอายุเฉลี่ย 6.44 ปี, เป็นตัวเมีย 46.2% รวม 50 สายพันธุ์ จากการวิจัยเชิงสำรวจอย่างกว้าง ๆ โดยให้เจ้าของประเมินบุคลิกภาพของสุนัขและตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข และให้เจ้าของตอบแบบสอบถามทางจิตวิทยาเพื่อสำรวจบุคลิกของตนเอง พบว่า

“เราพบความสัมพันธ์ในงานวิจัย 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ อายุและบุคลิกภาพมีความคล้ายคลึงกันระหว่างมนุษย์กับสุนัข และบุคลิกภาพชองสุนัขสัมพันธ์ต่อบุคลิกภาพความสัมพันธ์ของเจ้าของ” ดร.โชปิค กล่าว

“สุนัขที่แก่กว่านั้นฝึกยากกว่ามาก เราพบว่าจุดที่เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกสอนสุนัขให้เชื่อฟังนั้นคือเมื่อสุนัขอายุประมาณหกขวบเพราะเป็นช่วงเวลาที่ลูกสุนัขจะตื่นเต้นกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ”

 

<------------->

 

 

<------------->

 

“แต่มีลักษณะนิสัยหนึ่งอย่างที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคือความกลัว และความวิตกกังวล”

ในการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าสุนัขและเจ้าของแบ่งปันลักษณะบุคลิกภาพร่วมกันเหมือนคำกล่าวว่า “สุนัขเหมือนกับเจ้าของ”

การค้นพบนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงอิทธิพลของมนุษย์ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพของสุนัข มีหลายเหตุผล และทฤษฎีที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของสุนัขอย่าง ทฤษฎีการเลี้ยงดู ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันทางอ้อมกับบุคลิกภาพของมนุษย์

“ตอนนี้เรารู้ว่าบุคลิกของสุนัขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต่อไปเราต้องการเชื่อมโยงเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมสุนัขถึงได้เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตามมนุษย์ และเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการใด” ดร.โชปิค กล่าว

(1040)