Mwanza flat-headed rock agama: กิ้งก่าสไปเดอร์-แมน

กิ้งก่าชนิดนี้สามารถพบได้ในประเทศแทนซาเนีย, รวันดา และเคนยา ด้วยรูปลักษณ์ของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวลอย่างสไปเดอร์-แมน ทำให้กิ้งก่าชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า the Spider-Man agama หรือ กิ้งก่าสไปเดอร์ แมน กิ้งก่าสายพันธ์ุนี้มีศีรษะ คอ และไหล่ เป็นสีม่วงอมแดงหรือสีแดงสดใสในขณะที่ส่วนที่เหลือของร่างกายเป็นสีฟ้าเข้มหรือน้ำเงิน โดยลักษณะสีที่โดดเด่นเช่นนี้จะมีเพียงตัวผู้เท่านั้น กิ้งก่าตัวเมียจะมีสีน้ำตาลคล้ำ กิ้งก่าสไปเดอร์-แมนพบเห็นได้ตามทำเลทรายร้อน ๆ ตอนกลางวันบนโขดหิน หรือ เขาโดด ซึ่งเป็นเขาที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนพื้นที่ราบ เป็นผลมาจากการที่แผ่นดินถูกกัดกร่อนเป็นเวลานาน จนทำให้เห็นเป็นลักษณะเขาโดด

ในปัจจุบันความต้องการเลี้ยงกิ้งก่าสายพันธุ์นี้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากภาพยนตร์สไปเดอร์-แมนออกฉาย และเป็นที่โด่งดัง จนคนรักสัตว์เลี้ยงและแฟน ๆ ของสไปเดอร์แมนพากันซื้อพวกมันไปเลี้ยงเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นเป็นที่รู้กันว่ากิ้งก่าสายพันธุ์นี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีและพวกมันเชื่องถ้าได้รับการดูแลอย่างดี อย่างไรก็ตามการเลี้ยงกิ้งก่าสไปเดอร์-แมนต้องการอุปกรณ์พิเศษเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมกับพวกมัน  ยังมีอาหารชนิดพิเศษของของกิ้งก่าสายพันธุ์นี้ เช่น ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนใยผัก และผึ้ง โดยกิ้งก่าสไปเดอร์-แมนสามารถเจริญเติบโตได้ถึงหนึ่งฟุต

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

แม้กิ้งก่าสไปเดอร์-แมนไม่สามารถยิ่งใยได้ แต่พวกมันสามารถไต่กำแพงในแนวดิ่งได้เหมือนกับซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของพวกคุณ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เจ้ากิ้งกิ่งชนิดนี้ทำได้แต่ Spiderman ไม่สามารถทำได้ คือพวกมันสามารถเปลี่ยนสีตัวได้ ตัวผู้ที่มีสีสดใสสามารถเปลี่ยนสีตัวได้ในเวลากลางคืนหรือถ้าหากรู้สึกกลัว และสีเหล่านี้อาจเปลี่ยนตามอารมณ์ของกิ้งก่าตัวผู้ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นเมื่อกิ้งก่าสไปเดอร์-แมนตัวผู้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเมียหัวของพวกมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและมีจุดสีขาวปรากฏอยู่บนร่างกาย

ภาพบนคือลักษณะของกิ้งก่าตัวผู้ ส่วนภาพล่างคือลักษณะของกิ้งก่าตัวเมีย

(380)