สัตว์ถูกเอกซเรย์ เผยให้เห็นโครงสร้างภายในอย่างชัดเจน

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากร่างกายของพวกเขาได้รับอันตรายภายใน แต่ทีมแพทย์ไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อการตรวจสอบความผิดปกติการเอกซเรย์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทีมแพทย์ได้ตรวจสอบผู้ป่วยได้อย่างละเอียดและนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ถูกเอกซเรย์

บรรดาสัตว์ป่า หากสัตวแพทย์ต้องทำการรักษาพวกมันในส่วนที่พวกเขามองไม่เห็นบรรดาสัตว์ก็ถูกเอกซเรย์เช่นกัน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมภาพเอกซเรย์ของบรรดาสัตว์ป่าที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

X-ray เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 10 ถึง 0.01 นาโนเมตร ตรงกับความถี่ในช่วง 30 ถึง 30,000 เพตะเฮิรตซ์  ในเบื้องต้นมีการใช้รังสีเอกซ์สำหรับถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค และงานผลึกศาสตร์ รังสีเอกซ์เป็นการแผ่รังสีแบบแตกตัวเป็นไอออน และมีอันตรายต่อมนุษย์ รังสีเอกซ์ค้นพบโดยวิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน เมื่อ ค.ศ. 1895

กระรอก

© Twitter / OregonZoo © Instagram / adtgillesphotographe

เฮดจ์ฮอก

© Twitter / OregonZoo © Wikipedia

ตุ๊กแก

© Twitter / OregonZoo © Wikipedia

อาร์มาดิลโล

© Twitter / OregonZoo © Wikipedia

นกทูแคน

© Twitter / OregonZoo © Wikipedia

(6244)