X-37B Robotic

X-37B Robotic เป็นกระสวยอวกาศไร้คนขับที่ใช้ซ้ำได้ พัฒนาโดยโบอิ้ง เพื่อใช้งานในภารกิจ Orbital Test Vehicle (OTV-6) หรือ USSF-7 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ที่ถูกส่งขึ้นไปยังอวกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ปี 2020

ในการขึ้นไปในแต่ละครั้งมันจะมีภารกิจหลายอย่าง ในครั้งนี้ก็เช่นกัน อย่างแรกคือนำอุปกรณ์ทดสอบการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไมโครเวฟความถี่วิทยุ ที่เรียกว่า Photovoltaic Radio-frequency Antenna Module หรือ PRAM ของห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพเรือสหรัฐฯ (NRL) ขึ้นสู่วงโคจรโลก

อย่างที่สองคือการนำ FalconSat-8 ซึ่งเป็นดาวเทียมขนาดเล็กที่พัฒนาโดย U.S. Air Force Academy และได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพอากาศขึ้นสู่วงโคจร นอกจากนี้ยังมีภารกิจของ NASA ในการทดสอบว่าสภาพแวดล้อมบนอวกาศส่งผลต่อจานเพาะตัวอย่าง และเมล็ดพันธุ์ที่นำขึ้นไปปลูกบนอวกาศอย่างไรอีกด้วย

ภาพ EPA

(17)