น่าสงสาร กระต่ายน้อยถูกทิ้งพร้อมกับฟันที่ยาวจนผิดปกติ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายไม่อยากที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพวกนี้แล้ว บางคนประกาศส่งต่อให้กับคนรู้จักหรือคนที่พร้อมและต้องการจะเลี้ยง แต่มีคนบางกลุ่มที่เลือกจะทิ้งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ ไม่สนใจหรือดูแลต่อไป ดั่งเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระต่ายน้อยตัวนี้

Tusks เจ้ากระต่ายน้อยที่น่าสงสารตัวนี้ถูกทิ้งมาเป็นเวลานานจนขนของมันนั้นยาวรุงรัง และที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือฟันของมันงอกออกมายาวจนผิดปกติ จนมันไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานพักพิงสัตว์ RSPCA กล่าวว่า ด้วยความผิดปกติของฟันจึงอาจจะทำให้มันได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากในขณะนี้ ทางสถานพักพิงสัตว์จึงรีบทำการช่วยเหลือจัดการกับขนและฟันที่เป็นปัญหาของเจ้า Tusks หลังจากได้รับการรักษาและดูแลเป็นอย่างดีจึงทำให้เจ้า Tusks อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

สถานพักพิงสัตว์ RSPCAพยายามเป็นอย่างมากในการให้ความรู้แก่ผู้คนในการเลี้ยงกระต่าย เพื่อที่จะไม่มีเจ้ากระต่ายตัวไหนต้องเจอเหตุการณ์ที่เจ็บปวดแบบเจ้า Tusks เนื่องจากฟันของกระต่าย มีรากฟันที่เป็นปลายเปิดหมายความว่าฟันของกระต่ายจะสามารถงอกยาวไปได้เรื่อยๆ ตลอดชีวิต (คล้ายกับงาช้าง) ลักษณะที่ผิดปกตินี้สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือบางกรณีอาจเกิดจากการเคี้ยวกินหญ้าน้อยเกินไป กินแต่อาหารเม็ดและพืชผักที่นิ่มๆ เจ้าของกระต่ายจึงจำเป็นต้องหมั่นสังเกตฟันของเจ้ากระต่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งว่ามีการงอกเป็นปกติหรือไม่ และพยายามให้กระต่ายกินหญ้าแห้งที่มีความเหนียว เพื่อเวลาเคี้ยวจะได้ช่วยลับฟัน

--- ---

นอกจากนี้กระต่ายยังเป็นสัตว์ที่ถูกคนเข้าใจผิดในวิธีการเลี้ยงเป็นจำนวนมาก กระต่ายส่วนใหญ่มักจะถูกเลี้ยงให้อยู่ในที่แคบไม่มีพื้นที่ให้ออกกำลังกาย หรือถูกเลี้ยงแบบเดี่ยวๆแทนที่จะเป็นคู่ อีกทั้งพวกมันยังไม่ค่อยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนอีกด้วย ดังนั้นก่อนที่จะเลี้ยงกระต่ายผู้เลี้ยงควรทำการศึกษาและหาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อที่กระต่ายของคุณจะได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงๆ กระโดดโลดเต้นได้อย่างมีความสุข

(1477)