นักวิจัยเผยการนอนไม่ตรงเวลาทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

การนอนไม่ตรงเวลาและพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบให้เกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ และผู้สูงอายุที่นอนไม่เป็นเวลาและพักผ่อนไม่เพียงด้วยนั้นมีโอกาสถึง 2 เท่าของความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

นักวิจัย ได้ติดเครื่องติดตามพฤติกรรมการนอนของผู้สูงอายุ 45-84 ปี ทั้งชายและหญิง 1,992 คน และไม่มีประวัติการเป็นโรคระบบหัวใจหลอดเลือด ทุก 7 วันหรือหนึ่งสัปดาห์จะมีการตรวจ home polysomnography หรือการตรวจการนอนหลับนอกสถานที่ เป็นการตรวจการนอนหลับโดยไม่มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดู เพราะเครื่องมือติดตามวัดสัญญาณจะเก็บข้อมูลไว้ หลังจากนั้นนักวิจัยจะนำข้อมูลมาถ่ายส่งคอมพิวเตอร์และทำการวิเคราะห์ผลตรวจ

ในระยะเวลา 5 ปี ได้ผลสำรวจมาว่ามีผู้ที่เป็นโรคหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว เส้นเลือดในสมองแตก และมีผู้ที่เสียชีวิตกว่า 111 ราย สาเหตุเกิดจากโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยผู้สูงอายุที่พักผ่อนไม่เพียงพอและนอนไม่ตรงเวลา มีอัตราความเสี่ยงทำให้สุขภาพแย่ลงส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย

นักวิจัยกล่าวว่า การนอนหลับไม่ตรงเวลา ส่งผลให้ จังหวะเซอร์คาเดียนหรือทางการแพทย์เรียกว่า การหลั่งตามรอบวัน  นั้นถูกรบกวนจนทำให้เกิดการเปลี่ยนของกระแสเลือดในเนื้อเยื่อ นอกจากทำให้เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเหลือ อาจทำให้มีโรคแทรกซ้อนตามมาอีก เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

ที่มา metro

(315)