สถานีรถไฟแลนด์มาร์กแห่งเมืองสต็อกโฮล์ม: Tekniska Högskolan

สต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากมาย จากสถาปัตยกรรมแสนวิจิตร ธรรมชาติสุดงดงาม บรรยากาศอันโรแมนติก หรือแม้แต่สถานีรถไฟ สถานที่ที่ใช้ในการเดินทางและท่องเที่ยว ยังกลายเป็นสถานที่อันแสนงดงามจนกลายเป็นแลนด์มาร์กของประเทศได้

งานศิลปะที่ตกแต่งสถานีรถไฟใต้ดินนี้มีมากกว่า 90 สถานีทั่วสต็อกโฮล์ม ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ยุค 50s จนถึงปัจจุบัน โดยศิลปินสวีเดนชื่อดังกว่า 150 คน ในแต่ละสถานีจะมีศิลปะแตกต่างกัน และมีความยาวร่วมกันกว่า 110 กิโลเมตร

อีกนึ่งสถานีแลนด์มาร์กที่มักมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายก็คือ สถานีรถไฟใต้ดิน Tekniska högskolan เป็นสถานีรถไฟสายสีแดง ตั้งอยู่ในเขต Östermalm และ Norra Djurgården ใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักร (Kungliga Tekniska högskolan) สถานีรถไฟนี้เปิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน  1827 สถานีรถไฟใต้ดิน Tekniska högskolanเชื่อมกับสถานีรถไฟสายตะวันออกของเมืองสต็อกโฮล์ม

นอกจากนี้สถานียังได้รับรางวัลความสวยงาม จากผลงานศิลปะโดย Lennart  Mörk ซึ่งเป็นศิลปะที่ดูทันสมัย และมีเอกลัษณ์ โดยได้แรงบันดาลใจจากการค้นพบและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สิ่งที่สะดุดตาที่สุดน่าจะเป็นวัตถุรูปทรงห้าเหลี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์ประกอบห้าธาตุของนักปราชญ์อย่างเพลโต อันได้แก่ ไฟ น้ำ อากาศ ดิน และธาตุ

--- ---

และยังมีผลงานศิลปะเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของระบบสุริยะของโคเปอร์นิคัส หนึ่งในนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ กฎการเคลื่อนไหว 3 ข้อของนิวตัน และความพยายามของดาวินชีในการสร้างเครื่องบิน

 

 

(270)