โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างพลังงานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน

The Crescent Dunes Solar Energy Plant เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้สามารถสร้างพลังงานมากถึง 110 เมกะวัตต์

พลังงานที่ผลิตได้เพียงพอสำหรับใช้ในบ้าน 75,000 หลัง โดยกลางวันนั้นจะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ส่วนกลางคืนพลังงานจะมาจากอุปกรณ์เก็บความร้อนในภาชนะบรรจุเกลือหลอมเหลวที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้  บริเวณตรงกลางมีหอคอยที่ควบคุมการผลิตไฟฟ้า

--- ---

แน่นอนว่าพื้นที่แห่งนี้จะมีอุณภูมิที่ร้อนมากๆ เป็นผลเสียกับสิ่งมีชีวิตที่บินเข้าไปใกล้ อย่างนก หากพวกมันบินเข้าในระยะที่ใกล้ก็จะโดนเผาไหม้จนตาย

(5652)