Schwerin Castle นอยชวานสไตน์แห่งตอนเหนือ

Schwerin Castle หรือวังชเวรีน เป็นปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบชเวรินในเมืองชเวรีน เมืองหลวงของรัฐเมคเลินบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิร์น ประเทศเยอรมนี ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่10 ด้วยการออกแบบของสถาปนิกชื่อดังอย่าง กอทท์ฟรีด เซมเพอร์, ฟรีดริช ชตือเลอร์ เป็นต้น และถูกใช้เป็นที่พำนักของแกรนด์ดยุกและดยุกแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดในช่วงศตวรรษที่ 19

วังชเวรีน

ตัวอาคารโดดเด่นด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ภายในมีห้องกว่า 653 ห้องที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็น “นอยชวานสไตน์แห่งตอนเหนือ” วังหลังนี้ถือเป็นหนึ่งในปราสาทที่โรแมนติกที่สุดในยุโรป ปัจจุบันวังหลังนี้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์และที่ประชุมสภาแห่งรัฐเมคเลินบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิร์น

วังชเวรีน

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่า วังแห่งนี้มีผีสิงอยู่ โดยผีของพระราชวังกล่าวกันว่าเดินเตร่ไปมาอยู่ในห้องโถงและยังกล่าวกันว่าสิ่งเล็ก ๆ ที่มองไม่เห็นนี้มีความสูงไม่เกินสองสามฟุตและมักปรากฏในเสื้อผ้าจากศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทหารม้า

(179)